– Det är första gången som jag kandiderar till riksdagen, säger Harald Hjalmarsson.

En anledning till att han kandiderar är att han inte är kommunstyrelsens ordförande den här mandatperioden, vilket är första gången på tolv år. En annan är att han gärna prövar något nytt.

– Jag har fått frågan tidigare, men det är först nu som jag känner att jag har en friare roll.

Vad händer om du kommer in i riksdagen?

– Det är helt och hållet hypotetiskt. Men om jag skulle komma in kommer jag även sitta i kommunfullmäktige i Västervik. Det är min plattform och Västervik är viktigt för mig.

Vem ska leda Moderaterna i Västervik i så fall?

– Det är något jag aldrig skulle förekomma. Det finns ett instrument, kryssen, och där har väljarna en möjlighet att påverka vem man vill se som ledare. Det blir klart först efter valet och sedan är det upp till den nya fullmäktigegruppen att besluta vilka roller som ledamöterna får.

På valsedeln står Christin Rampeltin Molin som nummer två. Är det troligt att det blir hon?

– Jag vill inte spekulera i det. Medlemmarna har sagt sitt och där finns inga tveksamheter. Det är tydligt att hon är kandidat nummer två. Men vi har tydliga regler och det är väljarna som bestämmer.

Vad tror du om partiets möjligheter att få kommunalrådsposten?

– Det känns som om vi har medvind, men det är inte sannolikt att vi får majoritet. Vi hoppas naturligtvis på ett bra röstdeltagande.

Om nu Moderaterna skulle göra ett kanonval här i Västervik och får kommunalrådsposten och du kommer in i riksdagen. Väljer du Västervik eller riksdagen?

– Jag är väldigt ödmjuk för frågan, men det är väljarna som avgör. Personligen tycker jag att det vore fantastiskt att återigen få leda Västerviks kommun.

Harald Hjalmarsson poängterar att Moderaterna står för lagarbete och de kommer att presentera sina politiker på valsedeln till kommunvalet inom kort. Några namn är helt nya.

– Vi har märkt att det finns en nyfikenhet och våra väljare ska få stifta bekantskap med de nya ansiktena genom en personlig presentation.

Förutom att Harald Hjalmarsson innehar posten som andre vice ordförande i kommunstyrelsen är han vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar län och gruppledare för Moderaterna i Sveriges kommuner och landstings (SKL) beredning för tillväxt och regional utveckling.

Vi har sökt Christin Rampeltin Molin.