Till skillnad från när exempelvis ett stort företag ändrar sin grafiska profil så kommer inte utseendet på allt i Region Kalmar län att bytas över en natt. Istället har man valt att fasa ut vissa saker, i takt med att de ändå ska bytas ut.

Ekonomi är den största anledningen till det, säger kommunikationsdirektören Lina Isaksson.

– Det skulle inte vara ansvarsfullt rent ekonomiskt om vi skulle byta ut allt på samma gång. Vi slänger inte saker som fungerar, säger hon.

Hon nämner de textilier som används inom sjukvården som ett exempel.

– Där ingår allt i ett cirkulär. När exempelvis lakan blir för gamla och inte fungerar som de ska längre så ska de bytas ut. Det är i så fall då som vi byter logotypen på dem, inte innan.

I och med att man upphandlade busstrafiken i länet för flera år sedan så såg man till att förändringen fanns med. Bussarna blev röda och gula egentligen innan regionbildningen var klar, berättar Lina Isaksson.

Något slutdatum för när allting ska vara enhetligt finns inte.

– Det är något som kommer att ta lite tid, eftersom vi byter ut saker när det är dags att byta dem.

Däremot har man sett över den offentliga skyltningen lite extra och i flera fall ersatt dem med skyltar enlig den nya modellen. Det arbetet har kostat 325 000 kronor hittills i år.

– Det är viktigt på sådant som syns utåt, exempelvis vissa skyltar som många ser.

Någon slutsumma för omdaningen finns i dagsläget inte. Den nya grafiska profilen har medarbetare i regionen tagit fram.