Det är inte första gången som de båda bolagen möts i rätten. Fishing Camp som driver fisketurism i Västervik, och har haft sin bas på kommunägda Västervik Resort. Förhållandet mellan bolagen, och bolagens företrädare, har blivit allt mer sårigt, och Västervik Resort har gjort flera försök i rätten att få sin hyresgäst avhyst.

Under förhandlingsdagen nämns några tidigare konflikter i förbigående:

* En man med anknytning till Fishing Camps verksamhet har dömts för att ha hotat en anställd på Västervik Resort till livet.

* En anställd på Västervik Resort har anklagats för oriktiga uppgifter i en rättegång. Uppgifterna undersöktes av åklagare. Utredningen lades ner, och senare har en dom friat den anställde.

* För några veckor sedan transporterade företrädare för Fishing Camp bort en stuga från Västervik Resort. Ytterligare en skulle ha transporterats bort om inte personal från Västervik Resort satte stopp. Till oss uppger Fishing Camp att de har rådighet över stugorna. Det förnekas bestämt av Västervik Resort. Händelsen utreds av polisen.

Torsdagens rättegång handlade om hyresavtalet kunde sägas upp på två olika grunder:

* Under tre somrar, menar Västervik Resort, bedrev fiskecampen olovlig restaurangverksamheten. Advokaten Bengt Ivarsson läste upp inlägg från Facebook där fiskecampen lockade med god grillad mat. Man har även haft en pizzameny. Västervik Resort skickade flera anmaningar till bolaget att upphöra med serveringen – den stred mot hyresavtalet och innebar konkurrens för övriga serveringar på området. Dessutom var inte lokalerna godkända för livsmedelsverksamhet.

* Obetalda hyror och elavgifter. Dessutom har man förlorat sin F-skattesedel. Ett villkor i hyresavtalet var just att man innehade F-skattesedel.

– Vi är en femstjärnig camping. Då krävs att vi ser till att verksamheten som bedrivs på området är seriös, säger bolagets vd Gunnar Boman i rätten.

Fishing Camp å sin sida menade att de ekonomiska problemen till stor del beror på Västervik Resorts agerande. Man hade ett genkrav på "minst" 3,1 miljoner kronor. Bland annat för att ha nekats utlovade rabatter, och att gäster på fiskecampen inte kunnat få logi på Västervik Resort. Bolaget höll inne med hyrorna fram tills dess att tvisten var avgjord.

Fishing Camps företrädare Dusko Loje menade att det var fel att tala om olovlig restaurangverksamhet. Dels handlade det om uppvärmning av halvfabrikat, dels sålde man pizzor som bakades av en pizzeria i stan.

– Vi var en förmedlare, ett "postkontor".

Bolagets nuvarande ägare, Maxim Onvi, beskrev hur bolaget hade ökat sin omsättning under sina första tre år. Därefter har bolaget gått allt sämre, och det skyller han Västervik Resorts vd Gunnar Boman för. Rabatter på inbokade stugor har blivit sämre, kostnader för el har tillkommit och två konkurrerande verksamheter har släppts in på Västervik Resort.

Det är efter Maxim Onvis vittnesmål, tre och en halv timme in på rättegången, som alltsammans får ett snöpligt slut.

– Kan vi ajournera oss kort. Det har tillstött en liten detalj, säger domaren Niklas Rundberg.

Under förhandlingens gång har man gjort en rutinkoll på bolaget Fishing Camps of Sweden i en databas. Då visar det sig att bolaget försatts i likvidation de allra senaste dagarna, och att bolaget numera företräds av en advokat i Stockholm.

– Vi kollade så sent som igår, och då var bolaget inte satt i likvidation, säger Rundberg till oss.

Likvidation kan begäras av myndigheten Bolagsverket, till exempel om årsredovisning inte inkommit inom utsatt tid eller om det inte finns en fulltalig styrelse.

Rättegången pausas, samtal rings till Stockholmsadvokaten. Han har precis fått veta att han utsetts till likvidator, och är inte insatt i någon tvist i Småland. Rättegången kan inte köras vidare.

Efter ytterligare överläggningar avslutas förhandlingarna för dagen. Om de återupptas igen hänger på likvidatorn.

Under de närmaste veckorna får han avgöra om det finns möjligheter att driva Fishing Camp vidare, eller om han ska begära bolaget i konkurs.