Enligt den nationella planen kommer inte de regionella banorna, Tjustbanan och Stångådalsbanan, att förses med det nya EU-gemensamma signalsystemet ERTMS förrän år 2030.

– Vi behöver hitta ett sätt att säkra att det ska kunna bedrivas tågtrafik på banorna även fram tills dess. Signalsystemfrågan måste alltså lösas på något sätt, men exakt hur kan jag inte svara på nu.

LÄS ÄVEN:Kräver nytt signalsystem för tågen

Finansieringen är den hårda nöten att knäcka, menar Lennart Andersson.

Men att Tjustbanan och Stångådalsbanan halkar efter ställer till med en rad problem. Det poängterade Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar länstrafik, inför mötet med Trafikverket.

Bland annat pågår en utbyggnad av nytt signalsystem som ska vara klart förbi Linköping 2024. Det nya och det gamla systemet är inte kompatibla med varandra.

Som vi tidigare berättat behöver Kalmar länstrafik även köpa in nya tåg.

– Och moderna tågfordon är inte heller kompatibla med det åldrade signalsystemet på de båda banorna utan kräver en upprustning av befintligt signalsystem, påpekade Bodell inför mötet.

– Om det gamla signalsystemet inte ersätts blir följden att de nya fordon som upphandlas och köps in överhuvudtaget inte kan trafikera Stångådals- och Tjustbanan, menade han.

Lennart Andersson håller med om att även denna aspekt är viktig.

– Samtidigt är det lång leveranstid på nya fordon. Man bör därför kunna beställa dem nu och i ett senare skede lämna besked om vilket signalsystem som kommer att gälla.