Sjuknärvaro har blivit ett begrepp precis som ”vabruari”, det vill säga februari som är den månad då flest sjukskriver sig eller stannar hemma med sjukt barn, det vill säga ”vabbar”.

En tredjedel av befolkningen, 32 procent, tycker att det är egoistiskt att komma snorig och hängig till jobbet och 19 procent blir direkt upprörda över kollegor som gör det. 17 procent uppskattar däremot arbetskamrater som biter ihop och jobbar trots att de känner sig lite krassliga.

Bertil Kaijser, överläkare vid Mikrobiologiska laboratoriet på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg menar att det bara finns ett sätt att förhindra smittspridning:

– När du är förkyld så stanna hemma, framför allt under de första dagarna av sjukdomsförloppet då vi smittar som mest.

Han betonar vidare, i pressmeddelandet från Essity, att handhygien – föga förvånande – är viktigt för att minska smittspridning.

– Tyvärr visar vår undersökning att vi slarvar. 16 procent låter bli att tvätta händerna efter toalettbesök och inte ens hälften tvättar händerna efter att man snutit sig.