I en motion till kommunfullmäktige ifrågasätter partiet om det finns en klar bild av hur stort problem hedersförtryck är i Västerviks kommun.

– Vi lämnar i dag enskilda rektorer ensamma med att fatta beslut om undantag från praxis i skolundervisningen, skriver Johannes Regell för SV.

Han menar att skolan i vissa fall måste sätta sig emot vårdnadshavaren när det gäller frågor som rör barn:

– Skolplikt är inte bara en plikt. Det är en rättighet. Det rör sig om barns rätt till kunskap. Skolan är en viktig arena för förändrings- och förebyggande arbete när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, skriver han.

I motionen vill han bland annat att barn- och utbildningsnämnden ska kartlägga om det görs undantag från sexualundervisningen, om klasser delas vid idrottsundervisningen och om särbehandling sker vid omklädning och duschning. Regell vill också att socialnämnden genomför en kartläggning av hedersrelaterat våld- och förtryck i Västerviks kommun, och att man utreder vilka rutiner man har om man upptäcker könsstympning och tvångsäktenskap.