Det var i slutet av januari tidigare i år som eleven, med hot och våld, ska ha angripit skolans rektor. Detta efter att rektorn beslutat att stänga av eleven från den aktuella skolan. Vid tillfället ska den misstänkta eleven ha hotat att döda och skada rektorn eller hens närstående. Åklagaren menar att detta var menat att framkalla allvarlig rädsla för rektorns säkerhet och säkerheten för de i hens närhet.

Som bevis lyfter åklagaren bland annat fram förhör med såväl rektorn som den misstänkta eleven och förhör med vittnen.

Eleven åtalas för hot mot tjänsteman.