Sedan en tid tillbaka har Västerviks gymnasium skärpt reglerna kring elevers ledighet för semesterresor under skoltid. I en insändare i VT skriver en elev att det finns mycket positivt med att resa utanför Sverige och att det är dyrare att resa under skollov. "Utlandsresor ska inte vara en klassfråga", skriver eleven.

Att gymnasieelever reser utomlands under terminerna hör till vanligheterna, det upplever Hannah Häggmark och Kimmie Fagerberg i ES14. De säger att man kan få olika svar på sin ledighetsansökan, beroende på vilken lärare man har då de vet om elever som fått både ja och nej till svar.

– Jag vet att folk sjukskriver sig för att resa, lärarna kan ju inte säga att de inte är sjuka, säger Hannah Häggmark.

Jörgen Jonsson, gymnasiechef, skriver i ett svar till insändaren att närvaro är en viktig förutsättning för att en elev ska klara av sin skolgång.

– Gymnasieskolan kan i det sammanhanget i framtiden komma att sitt ansvar att begära sjukintyg när vi vet att elever åker på semesterresor trots att ledighet inte är beviljad, skriver han.

Hannah och Kimmie tycker att regeln känns rimlig i grundskolan, men att det borde vara friare på gymnasiet.

– En vecka borde inte vara något problem om man ligger bra till. Men jag förstår om man inte får ledigt om man ligger efter i flera ämnen, säger Kimmie Fagerberg.

Hannah och Kimmie tycker att resor är viktiga och de har båda två ett gediget res-cv. Kimmie kom nyligen hem från en vecka i Indien och hon har tidigare varit i bland annat Amsterdam, London och Frankrike. Hannah har rest till ställen som Italien, Grekland och USA.

– Det är jätteviktigt att resa, det är det roligaste som finns, säger Hannah.