Sedan förra valet har det här partiet bytt namn från VDM till Westervikspartiet, och har också hunnit fylla 40 år.

Lokala partier brukar ju blossa upp kring en lokal fråga. Vara starka i någon mandatperiod för att sedan vissna. Hur har ni kunnat hålla igång i över 40 år?

– Det beror på medlemmarnas entusiasm. De har växlat mellan åren, men de har hela tiden velat göra något för Västerviks kommun.

Vad är ert förstahandsval för en koalition efter valet?

– Det går inte att säga i dag. Läget är alldeles för osäkert i Västerviks kommun. Det viktiga är att vi får en plats där vi kan verka med våra frågor.

Finns det något eller några partier som ni absolut inte kan gå i koalition med?

– Ja, jag tror inte att vi kan samarbeta med Socialisterna eftersom de inte följer spelreglerna.

Artikelbild

| Hans Ellervik tycker att utvecklingen måste gå mot mindre klasser och enheter i skolan. Du kan se hela den inspelade intervjun på vt.se.

Ni är ju kritiska till att så mycket verksamhet lagts i kommunala bolag. Varför är det av ondo?

– Ett skäl är att det är tveksamt om en kommun ska ägna sig åt skatteplanering. Ett annat är att bolagen konkurrerar med privata företag. Jag tänker på ett stort antal hantverkare. Bostadsbolaget har i dag 150 arbetare anställda.

Artikelbild

| Hans Ellervik (WP) kritiserar att Bostadsbolaget byggt upp en så stor egen byggavdelning.

Det han syftar på är Bostadsbolagets egna byggavdelning. Kritikerna menar att istället för att ha egna hantverkare borde bolaget upphandla tjänster av lokala företag. De som försvarar byggavdelningen säger att det är ett sätt för Bostadsbolaget att tillförsäkra sig nödvändig kompetens och resurser för att leva upp till de beting som bolaget har när det gäller att bygga nya bostäder och kommunala lokaler.

– Jag tycker att det är ett tveksamt argument, svarar Hans Ellervik. Man måste lägga ut sina anbud så att de är lätta att svara på. Det är de inte i dag.

Ni har argumenterat för att kultur- och fritidsnämnden ska återinföras. Varför det?

– Jag tyckte att det var ett otroligt dumt beslut när den lades ner. Nu har det gått några år. Vi ser att de beslut som tidigare togs av nämnden tas av ett avlägset utskott med några få personer inblandade. Ärendena är inte färdiga när de kommer till kommunstyrelsen.

Under mandatperioden uppmärksammade Westervikspartiet Bostadsbolagets övernattningslägenhet i Stockholm. Partiet har även varit kritiskt till kommunens innehav av räntederivat. Där menar man att kommunen förlorat pengar på räntespekulationer.

Finns det fler områden där kommunen borde granskas?

– Ja, en sak är bilinnehavet. Du kan ställa dig här ute på torget och börja räkna alla vita bilar. En del med nya loggan, andra med den gamla loggan. Den nya loggan kostade 2,5 miljoner kronor. Det är mängder med bilar, och vår fråga är om alla behövs. Utnyttjas de hundraprocentigt?

Däremot verkade ni inte tycka att Uppdrag Granskning kom fram med något uppseendeväckande?

– Jag tycker egentligen att det var småsaker. Det var naturligtvis dumheter att stryka i ett dokument. I övrigt tror jag inte att det finns så mycket skandaler att visa upp. Produkten som kommit upp på Slottsholmen är ju dessutom utomordentligt bra.

I exploateringsavtalet talades det om tre huskroppar, och ett delvis annat innehåll med mer offentlig utåtriktad verksamhet. I den granskning som kommunen själv beställt så sägs det att kommunen har små möjligheter att i efterhand ställa exploatören till svars om kommunen inte tycker att exploatören levt upp till avtalet.

Har kommunen varit naiv?

– Jag tror inte det. Jag ser det så här: Här fanns det en möjlighet att riva ruin nummer två på Slottsholmen, och man fick en exploatör som var beredd att lägga in 260 miljoner kronor.

När den rödgröna majoriteten själva summerade sitt arbete ger de bilden av ett Västervik som utvecklats väldigt mycket, och i positiv riktning.

Vad är din bild – har de gjort ett bra jobb?

– Jag skulle vilja säga att vi alla partier gjort ett bra jobb.

Han räknar upp en rad projekt som framförallt handlar om omdaningen av centrala Västervik.

– Det har varit möjligt tack vare att det funnits enighet, och det har varit ett långsiktigt arbete över många år.

Finns det områden där majoriteten gjort ett sämre arbete?

– Skolan. Det är för stora klasser i skolan, det är för många barn på förskolan och det måste vi rätta till. Skolan är kanske den viktigaste frågan i det här valet.

Är det mer pengar som behövs? Eller är det andra insatser?

– Först och främst behöver man bestämma hur stor en klass får vara. Eller hur stor får en enhet eller ett arbetslag vara. Om du gör en enhet på 1200–1400 elever så får du problem. Det blir en för stor skola. Du kan gömma dig i mängden.

Vad tror du kommer att bli kommunens största utmaning under den kommande mandatperioden?

– Jag tror att det är skolan – ordning och reda.