Han säger att det var demokratifrågorna som förde honom till lokalpolitiken: Han var kritisk mot Socialdemokraternas dominerande ställning i kommunen. På riksnivå har Liberalerna under det senaste decenniet mer än något annat kommit att förknippas med skolfrågorna.

Hur tycker du att skolan fungerar i Västerviks kommun?

– Skolan fungerar på många sätt bra, men har också stora utmaningar. Det vi framförallt har drivit på för den här mandatperioden är löneläget för de kommunanställda, och då lärarna, så att vi ska kunna få hit de allra bästa pedagogerna. Vi har också fokuserat på sveket från nuvarande och tidigare majoriteter, nämligen att man dragit undan stödet till elever som har särskilda svårigheter. Man tog bort resursskolorna mot vår vilja, och har egentligen inte ersatt det med någonting. Vi har en explosiv utveckling av lärarassistenter. De barn som har det allra svårast, till exempel explosiva barn, får den minst utbildade personalens hjälp. Det kan inte fortsätta så.

Häromdagen intervjuade jag Anette Thorstensson, centerpolitiker och lärare, som säger att det idag finns fler särskilda undervisningsgrupp för de här eleverna än när man lade ner de särskilda undervisningsenheterna. Hon hänvisar till att hon arbetat på en särskild undervisningsenhet och är insatt i problematiken. Ni verkar ha väldigt olika bild av hur det fungerar?

– Då får hon kontakta lärare som får hantera de här barnen, och föräldrar, som jag vet lider av hur deras barn hanteras.

Socialdemokraterna pekar på hur man utökat budgeten för skolan under de här fyra åren, även innan de riktade statsbidragen, och att skolan i Västervik jämfört med liknande kommuner får mycket pengar. Vad är det som krävs? Ännu mer pengar, eller något annat?

– En liberal politik. Jag slåss gärna för att de politiker man väljer här i Västervik ska höra till partier som har en organisation i de här frågorna, och som kan driva dem både på riks- och lokal nivå. Skolan är ett skepp som tar tid att vända. De förslag som vi lagt på riksnivå måste omformas lokalt också.

Artikelbild

| Sverker Thorén (L) tycker att nedläggningen av de särskilda undervisningsenheterna var ett svek mot elever med stora svårigheter.

– En bra skola är grunden för allt. Det ger elever möjlighet att växa och nå sin fulla potential. Det är den bästa jobbpolitiken. En bra skola är den bästa integrationspolitiken. En bra skola kan också vara ett vaccin mot rasism och främlingsfientlighet.

Så till miljöpolitiken: Tycker du att man kan dra klimatpolitiska slutsatser av den långa torrperioden i sommar? Det är inte alla partier som tycker det…

Artikelbild

| Sverker Thorén (L) är kritisk mot att medborgarförslagen ersattes med e-förslag.

– Absolut, och jag tycker att väljarna ska tänka sig för innan man lägger sin röst på den som inte tycker det. FN:s klimatpanel och en övervägande del av forskarsamhället säger att vi är på väg åt det här hållet. Det här är effekter som vi kommer att få om vi inte gör något.

Vad kan kommunen göra i den här frågan?

– Vi är proaktiva. Den finns en översiktsplanering som innefattar de saker som kan hända vid ett förändrat klimat. Vi har drivit på att det ska finnas med i planeringen, och man har tagit höjd för till exempel höjning av vattennivåerna, ökade nedfall.

Vad tycker du om det hållbarhetsarbete som bedrivs i kommunen? Omsätts orden i praktisk handling?

– Vi var ganska ensamma på 80-, 90-talet, men nu har vi de andra partierna med oss. Vi hade en blå vision om ett renare Östersjön, nu är det inarbetat i olika visionsplaner. Kommunen jobbar på bra.

– Däremot tycker vi till exempel att Naturum fått en för liten budget. Vi tycker att den utbildning som de ger ska vara obligatorisk från förskolan upp till gymnasiet. Vi tycker att man ska försöka locka hit mycket mer forskning kring havsmiljö.

Så till demokratifrågorna. Du har kritiserat S som ett maktparti. Nu har vi en röd-grön-ledning. Har det blivit bättre eller sämre?

– Det var inget smart drag att lägga ner kultur- och fritidsnämnden. Vi tror att det behövs engagerade politiker som har den frågan som sin. Då hade vi kanske haft ett kulturkvarter vid Spötorget nu. Kommunstyrelsen är en diversehandel där inte alla kan hålla koll på hur det här drivs.

– Man har tagit bort medborgarförslagen. Det var bara vi och vänstern som protesterade. Nu ska man ha e-förslag där ett visst antal personer ska ha ”lajkat” ditt förslag innan det tas upp till behandling. Hur många går in på kommunens hemsida och hittar det här?

Vilken är kommunens största utmaning under mandatperioden som kommer?

– Som vi tidigare varit inne på: Skolan. För att få människor att växa, och att få kommunen att växa.

Se mer: I TV-intervjun här intill kommenterar Sverker Thorén sommarens utsläpp i Flatvarp, och varför han föredrar partier som finns både på riks- och lokal nivå.