Liberalerna har sammanställt tio förslag riktade mot barn och unga som de tycker är viktiga att lyfta fram inför landstingsvalet i höst.

– Den psykiska ohälsan ökar. Det är något som vi måste ha beredskap för, säger Pierre Edström, oppositionslandstingsråd (L) och hänvisar till en rapport om psykisk ohälsa från Socialstyrelsen.

Liberalerna lyfter fram vikten av att informera barnen om vad psykisk ohälsa innebär. I nuläget informeras skolpersonal, men inte eleverna själva och det ser Göran Nilsson (L) som en brist.

– Det ska finnas en väg in om man behöver hjälp, vi måste förenkla och göra det enklare att söka hjälp. Interaktionen mellan landsting och kommun är viktig, säger Göran Nilsson.

Liberalerna vill också att landstinget inför två diabeteskonsulenter i länet. Tanken är att konsulenterna ska fungera som en länk mellan familj, sjukvård och förskola/skola.

– Vi vill också inrätta ett barnahus i norra länsdelen, där man hjälper barn som blivit utsatta för misshandel eller sexuella övergrepp. Det finns redan i söder och det har varit en väldigt lyckosam satsning, säger Pierre Edström.