– Vi tar ett trefaldigt hurra!

Det säger Caroline Ålund, rektor på Ludvigsborgsskolan, innan en högljudd respons tar vid. Hon står på skolans tak och har precis talat till de jublande elever och lärare som samlats på basketplanen.

Den här dagen är speciell för högstadieskolan. Skolårets första dag är kommen men skolan firar också den renovering som precis tagit slut – en förnyelse som inneburit helt nya elevskåp och nymålade tegelväggar.

Artikelbild

| Vid de nya skåpen står några av arbetsgruppen. Längst fram står Adrian Eklöv, tätt framför Clara Edmark och Caroline Ålund. Samtliga arbetade för uppfräschningen av skolans lokaler.

– Äntligen kan vi erbjuda en bättre arbetsmiljö för eleverna och lärarna. Bra lokaler är en förutsättning för ett bra lärande, säger Ålund när minglet på skolgården precis tar fart.

För ett år sedan fick skolan pengar från kommunen för att bland annat byta bort de gamla och klottriga elevskåpen som länge väckt obehag hos eleverna. En arbetsgrupp, bestående av lärare och elever, bildades och tog sig an uppgiften att ro projektet i hamn. Under hela det föregående läsåret gick skolan igenom en process där man jämförde olika skåp som kunde inhandlas. Ett led i detta var också ett remissyttrande från klassrummen.

– Det var viktigt att varje enskild elev fick göra sin röst hörd, säger Ålund.

Enligt henne hade eleverna Adrian Eklöv och Clara Edmark en framträdande roll i projektet. Deras röst vägde tungt i arbetsgruppen.

Artikelbild

| Clara Edmark och Adrian Eklöv är också verksamma inom Ludvigsborgsskolans elevråd. De menar att elever borde engagera sig mer i skolpolitiken eftersom arbetet kan ge resultat. I bilden lutar de sig mot en av många nymålade väggar i skolan.

– Vi ville engagera oss och göra något gott för skolan, säger Clara Edmark.

– Slutresultatet blev bra. Jag tror det kommer att uppskattas. Nu känns det fräscht och nytt, säger Adrian Eklöv.