Planerna på en liten grupp uthyrningsstugor har funnits länge hos en företagare i besöksnäringen. För ungefär 15 år sedan beviljades en detaljplan för fem mindre stugor med sovloft. Läget skulle bli naturskönt nära vattnet.

Nu har företagaren kommit tillbaka och vill få planen ändrad så att det kan byggas färre men större hus. Skälen är flera. Lösningen med sovloft är inte bra om man ska kunna hyra ut till äldre besökare, eller andra som har begränsad rörlighet. Man vill även kunna ge besökarna en mer exklusiv upplevelse. Då räcker inte enkla campingstugor på 50 kvadratmeter.

Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänstemän har dock varit misstänksamma. De befarar att ändringen är till för att istället bygga fritidshus. Ur strandskyddssynpunkt är det skillnad, skriver tjänstemännen. Uthyrningsstugor privatiserar inte det sjönära området på samma sätt. Strandskyddsdispensen hade aldrig beviljats i början av 00-talet om man hade angett fritidshus, istället för uthyrningsstugor, som användning.

– Vi har sett på andra håll att områden med uthyrningsstugor ombildats till bostadsrättsföreningar, säger miljö- och byggnadsnämndens förste vice ordförande Akko Karlsson (MP).

Moderaten Ingvar Ahlström tycker inte att förvaltningen ska ifrågasätta motivet till ändringen:

– Man måste förutsätta att fastighetsägaren tänker följa lagen.

Det bör dock tilläggas att i tjänstemännen i sitt yttrande skriver att det inte skulle vara ett lagbrott att bygga fritidshus istället, men däremot ett sätt att kringgå strandskyddsbestämmelserna.

Frågan gick till votering i miljö- och byggnadsnämnden. En majoritet röstade för ett yttrande där man varnar för att platsen kan bli ett fritidshusområde istället. Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för att de formuleringarna skulle strykas i yttrandet.

Det blir kommunfullmäktige som slutligen avgör om detaljplanen ska godkännas.