Det råder full aktivitet på våra öar, men det finns de som bor där året runt, som kan hotas av vår ökade närvaro. Idag finns det totalt 35 naturreservat i kommunen, det vill säga områden med höga naturvärden berättar Åsa Johansson, chef på naturskötselenheten på Länsstyrelsen.

– Alla sådana områden är olika, så det finns skräddarsydda föreskrifter för alla naturreservat om vad som gäller just där, berättar hon.

Ett av naturreservaten i kommunen är området Norra Tjust Skärgård som sträcker sig från Stora Grindö i norr nästan ända ner till Hasselö och Sladö i söder. Här får du inte tälta eller förtöja och ankra din båt i mer än högst ett dygn på samma ställe. Du får heller inte ha hunden lös eller grilla i annat än medhavd grill eller i friluftskök. På några öar i vår skärgård gäller dock betydligt hårdare regler, nämligen tillträdesförbud. Åsa Johansson menar att det oftast handlar det om fågelskydd. Fåglar som häckar ska inte bli störda helt enkelt.

– Vid dessa öar finns stora tydliga skyltar där det ska det framgå vilka datum som du inte får vistas på just den ön, säger Åsa Johansson.

På Länsstyrelsens hemsida finns en karta över alla skyddsområden, och information om vad som gäller vid just dessa platser. Glöm dock inte att allemansrätten gäller i hela skärgården, vilket innebär att alla som vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet. Du har ett ansvar för att inte djur och natur ska ta skada.