Västerviks kommun får sin del av pengarna för åtgärder som syftar till att minska transporten av kväve och fosfor till Gamlebyviken. Kommunen får även pengar till en fältstudie om vattenfördröjande åtgärder i landskapet.

– Med dessa bidrag till åtgärder hoppas vi att vattenkvaliteten på sikt ska förbättras på många ställen i vårt län, säger Henrik Andersson, chef för Vattenenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län.