– En tredjedel av distriktsläkartjänsterna i länet är obemannade. Det är problematiskt eftersom man inte kan sköta grundsjukvården så som man ska göra, säger Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd i landstinget i Kalmar län.

– Det tas in hyrläkare, men de tar inte hand om den långsiktiga vården, och risken är att patienterna i stället åker in till akuten. Jag vill att vi ska bli ett föregångslän och lägga resurser i primärvården med målet att ha 1000 patienter per distriktsläkare. I dag är det ofta 1700, eller ibland över 2 000 patienter per distriktsläkare.

Hur ska ni locka så många läkare?

– Det finns så pass många utbildade läkare i Sverige. Om vi kan erbjuda drägliga arbetsvillkor kommer det att strömma hit distriktsläkare från andra delar av landet, säger Gudrun Brunegård.

Hon menar att sjukhusens akutmottagningar skulle avlastas om det fanns fler fast anställda distriktsläkare i primärvården.

– Man räknar med att en tredjedel av de patienter som kommer till akutmottagningen skulle ha fått precis lika bra, eller bättre vård i primärvården, säger Gudrun Brunegård.

Vad skulle fler primärvårdsläkare innebära för sjukhuset?

– Det där är något vi får titta närmare på. Men jag kan tro att en mer utbyggd primärvård, där det är lättare för patienter att komma till primärvåden, skulle kunna påverka verksamheten på sjukhuset på ett positivt sätt, säger Henrik Holmberg, sjukhuschef i Västervik.

Att fastanställa personal inom vården är något som landstingen kämpar med på många håll i Sverige.

– Jag bedömer det som en stor utmaning att rekrytera så många distriktsläkare, lika väl som det är en utmaning att rekrytera till andra delar av vården, säger Henrik Holmberg.

Gudrun Brunegård kommer att lägga fram sitt förslag i landstingsstyrelsen i höst.