Frågan om stängselkrav vid marken väcktes redan under 2014. Kommunen har tidigare ansett att den gamla industritomten utgjorde en säkerhetsrisk för allmänheten på grund av stora och djupiga håligheter i marken. Beslutet om stängselkraven har under åren överklagats av markägarna till Länsstyrelsen som dock har gett kommunen rätt. Markägarna hävdar å sin sida att ett eventuellt stängsel bland annat skulle störa utsikten för turister och bybor. Men vid onsdagens sammanträde valde en enig miljö- och byggnadsnämnd att inte ändra sitt krav om vite då de inte ansåg att skälen till beslutet förändrats.