Eva Gustafsson är miljö- och hälsoskyddsinspektör på Västerviks kommun. Och hon påpekar att eldning med fuktig ved och/eller fel eldningsteknik kan leda till problem med andningsvägarna och hjärt- och kärlsystemet. Utsläppen kan även ge upphov till cancer.

– Den småskaliga förbränningen av ved är i dag en ganska stor källa till utsläpp av vissa miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar, till exempel bensen, polycykliska aromatiska kolväten och små partiklar, säger hon.

– Det är med andra ord viktigt att lära sig att använda bränslet och elda sin panna eller kamin så att förbränningsprocessen blir effektiv och utsläppen minimeras. Pyrelda inte!

– Särskilt känsliga är barn och äldre samt astmatiker och människor som lider av andra typer av luftrörs- och andningsbesvär.

Den här typen av utsläpp har trots allt minskat på senare år, framför allt från industrianläggningar och dylikt men även från bostäderna.

– Det är fortfarande många som eldar hemma men samtidigt är det fler och fler som väljer andra uppvärmningssystem och bara eldar som ett komplement eller eldar i kaminer, öppna spisar och kakelugnar för att det är mysigt.

– Större delen av de nu aktuella utsläppen uppkommer som ett resultat av ofullständig förbränning i gamla omoderna vedpannor, som saknar så kallad ackumulatortank där värmen kan lagras. Ackumulatortank behövs för att pannan ska kunna eldas effektivt, förklarar Eva Gustafsson.