På måndagskvällen informerade gymnasiechefen Jörgen Jonsson om de händelser på gymnasiet som lett fram till att man kallat in ordningsvakter. På plats i publiken fanns även flera politiker från barn- och utbildningsnämnden.

Nämndens ordförande Gunnar Jansson (S) hade hört mycket av det som sades tidigare. Han tycker att gymnasiet hanterat problemen på rätt sätt.

– Det måste vara bättre att, som man gjort, kalla in ordningsvakter innan något händer, än att vänta tills det blir bråk.

Artikelbild

| Trygghet viktigt. Skolan ska vara en fredad zon, säger Elin Landerdahl (M).

Vid mötet framkom att de senaste veckornas vaktinsats kostat skolan 80 000 kronor. Tidigare har barn- och utbildningsnämnden beslutat om att i samband med ombyggnaden installera ett skalskydd, för att höja säkerheten på skolan. Det kommer att leda till höjd månadshyra för gymnasiet med 50 000 kronor.

Känns det sorgligt att behöva lägga de här beloppen på säkerhet i skolan?

– Ja, det är inte roligt, säger Gunnar Jansson, samtidigt betonar han att skalskyddet även innebär andra fördelar: Elektroniska lås som underlättar nyckelhanteringen.

– Första gången jag hörde vad skalskyddet skulle kosta, tänkte jag genast på vad det motsvarade i undervisning, säger Jansson, men säger också att man undersökt vad andra fått betala och insett att kostnaden är rimlig.

Finns det en risk för att den situation vi ser på gymnasiet i dag kan sprida sig längre ner i åldrarna?

– Vi ser det redan, säger oppositionspolitikern Elin Landerdahl (M).

Hon pekar på att barn i dag är tidigt ute på sociala medier, och med det måste man också hantera hot och mobbning över sociala medier. Hon tycker att det är tråkigt att skolan behöver lägga resurser på allt fler säkerhetsåtgärder. Samtidigt förstår hon föräldrarnas oro.

– Skolan ska ju vara trygg, en fredad zon.

På kort sikt anser hon att vakterna är en klok insats, men hon efterlyser också en långsiktig plan som börjar längre ner i åldrarna.

Nämndordföranden Gunnar Jansson säger att man tittar på vad det finns för behov av ökat skalskydd i övriga skolor, framförallt i kommunens högstadieskolor. Det finns inga beslut fattade än.

- Jag kan tänka mig att frågan kommer att dyka upp i samband med att man göra andra arbeten på en skola, säger han till VT.

Flera föräldrar riktade kritik mot bristande information från skolans sida. Elin Landerdahl (M) tycker att skola har en del att fundera på där, samtidigt som hon uppmanar föräldrar att utnyttja den information som finns.

– Hör man rykten: Gå in på gymnasiets Facebooksida! Min erfarenhet är att de är supersnabba med att lägga ut information.