– Det handlar förmodligen om att det ligger något i det vi säger. Det här är personer som är kända för oss sedan tidigare och som liksom vi vill försvara välfärdssamhället, säger Regell.

Partiet bildades 2003 och har representerats i kommunfullmäktige sedan 2006. Från början bestod det främst av unga människor, men på senare år har allt fler medelålders och äldre hittat dit.

– Vi ville aldrig vara ett ungdomsparti och vi är stolta över att vi nu har en lista med namn i alla åldrar, säger Johannes Regell.

Artikelbild

| För Mats Molin var beslutet att byta från Vänsterpartiet till Socialisterna inget dramatiskt.

Enligt den lista till valet, som lämnats till Valmyndigheten, är medelåldern bland de 38 personerna på Socialisterna Välfärdspartiets lista, 39 år. Äldst är 79-årige Ove Gustavsson och yngst 20-årige Daniel Winkler. En tredjedel av kandidaterna är mellan 30 och 39 år och nästan lika många under 30.

Bland de nya namnen på listan finns flera personer som bytt till Socialisterna från andra partier.

Mats Molin, 63, är kulturarbetare och valdes vid förra valet in som ersättare i kommunfullmäktige, men då för Vänsterpartiet.

– Jag var aktiv där en kort period, men bytte till Socialisterna strax efter förra valet, berättar han.

Artikelbild

| Peter Iselau startade sin politiska karriär med Västerviksupproret.

Att han bytte parti var i sig inget dramatiskt, menar han.

– Det var inga stora omvälvande händelser som gjorde att jag slog näven i bordet och bestämde mig. Men jag har alltid haft ett gott öga till Socialisterna och gillat det de står för. Jag tyckte att de utmanade systemet på ett annat sätt än vad de andra partierna gjorde och hade en bättre attityd till de problem som finns.

Artikelbild

| Johannes Regell.

Peter Iselau, 56, är lärare och valdes vid senaste valet in i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna.

– Allt startade med Västerviksupproret där vi kämpade för att rädda ett antal förskoletjänster i Västervik, berättar han.

Engagemanget gjorde att han gick med i Socialdemokraterna, som han tyckte lyssnat på hans åsikter. Han blev invald i fullmäktige men upplevde snart att han stötte på problem när han ville driva igenom sina idéer.

– Jag trodde att Västerviksupproret skulle bli en nystart för Socialdemokraterna men i stället upplevde jag en tröghet, säger Peter, som menar att skattepengarna ska komma Västerviksborna till del i form av bättre välfärd – och att det ska ske nu.

Han lämnade både fullmäktige och partiet, och gick så sent som i våras med i Socialisterna.

– Det är en process som har mognat fram under en lång tid, säger han.