Förra året hade Västerviks kommun flest självmord. elva till antalet, i hela Kalmar län och nyligen avslog kommunstyrelsen ett medborgarförslag om en kommunal handlingsplan för att förebygga självmord. Medborgarförslaget skrevs av Anna Karlsson, volontär i Suicide Zero. Anna bor själv i Västerviks kommun och säger att föreningens åsikt är att varje kommun bör ha en egen handlingsplan.

– Jag träffade politiker och läste upp mitt medborgarförslag men efter några dagar avslog de det.

I svaret från kommunstyrelsens förvaltning framgår det att Västerviks kommun står bakom de självmordsförebyggande åtgärder som Kalmar län tagit fram för perioden 2016-2018. Målet med handlingsprogrammet är att minska antalet självmord och självmordsförsök fram till år 2025 med 50 procent. Västerviks kommun har även tagit fram en grupp som ska jobba för självmordsprevention och där ingår företrädare för kommunala verksamheter, polis och landsting.

Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero, ser allvarligt på att kommunen avslog medborgarförslaget om en egen handlingsplan. Han säger att kommunen och landstinget har olika ansvarsområden och att exempelvis skolan är kommunens ansvar. Där finns det, enligt Alfred Skogberg, hur mycket som helst att göra.

– Det är obegripligt för mig att förslaget fick avslag. Allt man kan göra för att identifiera tidiga varningstecken är extremt viktigt. Jag tycker att det är ansvarslöst och om man ger avslag med argumentet att det finns en plan i länet, då har man dålig koll, säger Alfred Skogberg.

Han pekar på brister som brukar finnas i handlingsplanerna och det är dels bristen på delmål istället för bara ett övergripande mål, samt avsaknaden av rejäla budgetar.

Tomas Kronståhl (S), ordförande i kommunstyrelsen, säger att det viktigaste är att ha en handlingsplan som fungerar och att det inte är alla små kommuner som har resurser nog. Han säger att skolan har ett stort ansvar och att elevhälsan måste kunna se signaler tidigt.

– Den kunskapen måste de få utbildning i och det får de i samverkan. Vi försöker inte komma undan vårt ansvar.

Västerviks kommun hade flest självmord i länet förra året, vad tänker du om det?

– Det är fruktansvärt, varje självmord är tragiskt. Vi måste försöka bearbeta alla fronter och ha ett öppet sinne.

Tomas Kronståhl tycker att vi pratar för lite om självmord.

– Jag tycker att vi pratar för lite om psykisk ohälsa över huvud taget. Jag tror att det är ett ämne som vi behöver lära oss mer om och jag känner att vi gör det nu.