Meningen är att företagarnas kontakter med kommunen ska bli enklare. Företagare ska erbjudas möten där tjänstemän från flera olika förvaltningar finns på plats vid ett och samma bord.

– Företagaren ska få en bra bild av vilka regler som gäller, och vilka tillstånd som behöver sökas, skriver Hjalmarsson i en motion till kommunfullmäktige.