Det är Västerviks kommuns egna företagare som har satt betyg på kommunen och rankingen visar var i landet förutsättningarna är bäst för att driva företag. Enligt den sammanlagda rankingen har Västerviks kommun klättrat sju platser och hamnar i år på plats 171 av totalt 290 platser.

Årets placering är dock, om man ser tillbaka på flera års resultat, ingen topplacering. År 2011 hamnade Västerviks kommun på plats 80.

Rent generellt kan man säga att Västervik hamnar på bottenplaceringar vad gäller konkurrens från kommunen samt tele- och it-nät. Västervik rankas sämst i hela landet vad gäller vägnät, tåg och flyg.

Företagaren Johan Sjöblom på CNC Plåt menar att det bland annat beror på väg 35.

– Väg 35 är en katastrof och det är märkligt att man inte rustat upp den. Det är märkligt särskilt med tanke på nollvisionen i trafiken, säger Johan Sjöblom.

Enligt Harald Hjalmarsson (M) ställs en ny infart och väg 35 mot varandra.

– Jag träffade vår nya landshövding häromdagen och han sa att vi måste prata ihop oss med östgötarna om det ska bli något, säger Harald Hjalmarsson.

Även förvaltningschef Ulf Kullin och kommunalråd Tomas Kronståhl har pratat med landshövdingen Thomas Carlzon.

– Vi har exakt samma syn. Landshövdingen sa också att vi behöver samla ihop hela länet och kanske gå ihop med fler län för att en gång för alla berätta vilka infrastruktursatsningar som behövs här, säger Tomas Kronståhl.

– Västerviks dåliga placering kan också ses som ett kvitto på att näringslivet och kommunen vill detsamma, säger Ulf Kullin.

Varför är Västerviks kommun så dålig på "konkurrens från kommunen"?

– Vad jag har hört så beror det främst på att Bostadsbolaget har startat stans största hantverksföretag. Det diskuteras mycket. Sen pratas det också om att Västervik resort numera driver restaurangerna på området i egen regi, säger Harald Hjalmarsson.

– Jag misstänker att det har att göra med en hel del har lite åsikter om att Bostadsbolaget har byggt upp en byggverksamhet, säger Tomas Kronståhl.

Vad gäller tillgång till medarbetare med rätt kompetens har Västerviks kommun klättrat från plats 220 i fjol till 118.

Tillgången på rätt kompetens verkar ha blivit bättre. Vad kan ha påverkat det resultatet?

– Det skulle kunna bero på att Västervik har fått många nya invånare. Det har kommit många utlandsfödda med god utbildning som kan komma ut snabbt i jobb, säger Harald Hjalmarsson (M).

– Jag tror att kommunens satsning på att bygga ut campus kan ha betydelse, säger Ulf Kullin.