Församlingen ansöker om pengar från kommunens integrationsfond för sitt språkkafé. 21 800 kronor hade man tänkt sig för verksamheten. I ansökan skriver församlingen att ambitionen är att få nyanlända att samtala på svenska, både med varandra och med infödda svenskar.

Man kan även erbjuda läxhjälp och en lekstund för barnen medan föräldrarna tränar på språket.