Förskolebarnen har har hjälpt att dekorera tårtor och förskolechefen Susanne Myrgård har satt samman en miniutställning om förskolan. Inramat finns en tidningsartikel från Västerviks-Tidningen år 1968.

– Det går att göra en liten jämförelse om hur det var då och hur det är nu, säger Susanne Myrgård, förskolechef.

I matsalen står tårtorna framdukade. Syskonen Oliver, Isac och Elsa Peterson börjar firandet med att äta tårta och fler följer efter.

Artikelbild

| Syskonen Oliver, Isac och Elsa Peterson tar för sig av tårtan. Tårtorna har förskolebarnen hjälpt till med att dekorera.

Utanför på gården väntar en del barn fortfarande på sina föräldrar. Alma Smajic hjälper till att leta upp kompisar som vill vara med på bild. Hon hittar Theos och Palles föräldrar och alla tre får vara med på bild.

Under firandet bjuder barnen in till olika aktiviteter bland annat programmering. Förskolan arbetar också med kroppen som tema. Det visas också upp under fredagen.

Förskolan Arabia, som har hundra platser, har inte legat på samma plats hela tiden. Den nya förskolebyggnaden stod klar för två år sedan.

– Vi har många härliga pedagoger på förskolan och några har varit med i 40 år, säger Susanne Myrgård som berömmer sin personal för viljan utvecklas.