I ett medborgarförslag konstaterar hon att flera gamla lekplatser har avvecklats, när de har blivit slitna, i stället för att underhålla eller förnya dem.

– Jag föreslår att man i Västerviks kommun gör en stor satsning på att skapa spännande, utmanande, roliga och attraktiva lekplatser och aktivitetsplatser för barn och ungdomar. Detta skulle kunna leda till många positiva hälsoeffekter och förbättrade skolprestationer genom ökad fysisk aktivitet.

Som steg ett tycker hon att kommunen ska ta fram en utvecklingsplan för lekplatserna och sedan förnya dem.

– Man bör ha som mål att kommunala lekplatser ska vara en mötesplats för barn i alla åldrar och med olika förutsättningar, där lek kan stimulera dem i deras fysiska och psykiska utveckling, skriver hon i sitt förslag.

När barnen vistas mer ute, och rör sig mer, får det hälsovinster på både kort och lång sikt. Maria Ingström skriver att forskare och läkare är eniga om att barn mellan sex och 17 år behöver minst en timmes fysisk aktivitet per dag.

Utöver detta behöver de ytterligare aktiviteter som ger mer puls, samt återkommande tillfällen med hopp och löpning, för att stärka muskler och skelett.

Samtidigt finns det forskning som visar att barnen har blivit alltmer inaktiva och leker mer inne än förr.

Till VT säger Maria Ingström att det finns en yrkesgrupp som skulle kunna anlitas för ett sådant här projekt, med nya lekplatser, och det är landskapsarkitekter.

– De skulle säkert kunna skapa roliga miljöer.

Miljön är viktig, när det gäller att inspirera till rörelse. Lekplatserna bör vara kuperade och innehålla naturliga inslag i form av träd, stenar och buskar. Dch det behöver inte vara dyra grejer, för att barnen ska uppskatta det:

– Med enkla medel kan man göra ganska mycket. Man kan till exempel ha ett högt plank med hål på olika nivåer att krypa igenom, säger hon.

Småbarnspappan Martin Nylund i Västervik tycker att förslaget är bra. När han var liten fanns det en lekplats i Västralund. Nu är det ett gym där i stället. Men han tror att sådana gym är mer av en "fluga", medan lekplatser för barn alltid kommer att vara efterfrågade.

Sonen Kramer Nylund, snart två år, gillar både gungan och rutschkanan.

– Men mest tycker han om att springa runt, för han har så mycket spring i benen, säger hans pappa.