Kommunstyrelsens senaste sammanträde kom till stora delar att handla om motioner skrivna av ungdomar från gymnasiet.

Särskilt en av dem väckte debatt. Två ungdomar föreslår en rad åtgärder för att förebygga självmord:

* Att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord.

* Utökad skolhälsa.

* Personal och elever ska utbildas för att kunna bemöta personer med självmordstankar.

* Att utnyttja utbildning för att upptäcka psykisk ohälsa och förebygga självmord.

– Egentligen är vi eniga. Vi måste arbeta för att självmorden ska minska, säger Conny Tyrberg (C) och Harald Hjalmarsson (M), efter mötet.

Däremot var man inte eniga om hur. Den rödgröna majoriteten röstade igenom att en handlingsplan ska tas fram inom ramen för det folkhälsoplan som kommunen ska ta fram.

De övriga partierna, M, L, V, SD, KD och W ville gå längre och bifalla motionen i sin helhet.

– Det är ett så allvarligt problem att vi tycker att man kan lyfta fram det utanför folkhälsoplanen, säger Harald Hjalmarsson (M).

En del i motionen som är resurskrävande är den utökade bemanningen av skolhälsovården. Ungdomarna föreslår att ska finnas daglig bemanning med kuratorer på kommunens alla skolor. Harald Hjalmarsson säger att behovet av skolhälsovård har ökat på senare år. Det kan finnas behov av att utöka bemanningen av fler skäl än att förebygga självmord.