– Pensionärer och långtidssjukskrivna behöver få större möjligheter att komma ut och träffas. Är det så att man har trevligt och roligt tillsammans stimulerar det också rörelse. Vi vet att det är ett väldigt underskott på det för många äldre, säger Bo Karlsson (SD), som lämnat in motionen.

Tanken med motionen, som lämnades in på måndagen, är att vissa av kommunens fordon ska kunna användas för att möjliggöra fler utflykter för kommunens äldre och långtidssjukskrivna. Vilka fordon som ska användas är dock oklart.

– Vi lämnar det i utredningsuppdraget. Förvaltningen får titta på hur det skulle kunna göras på bäst sätt, säger Bo Karlsson.

Partiet framhåller att aktiviteterna inte ska ersätta de åtaganden som äldreomsorgen och socialförvaltningen redan har, utan att antalet aktiviteter istället ska öka.

– Finansieringen får bli en budgetfråga. Vi vill tillföra mer resurser till socialförvaltningen, men mycket beror på vad vi får för kostnad och om vi kan få medfinansiärer till det här.