Rindbäck Wallin skriver i en motion till Västerviks kommunfullmäktige att många låter cykeln stå vintertid på grund av risk för halka.

"För att minska utsläppen av koldioxid måste miljövänliga alternativ göras attraktivare", skriver han.

Han tycker att bussen har många fördelar, men eftersom enstaka turer ofta är dyrare väljer många ändå bilen. Därför tycker han att kommunen skulle erbjuda nolltaxa under peioden 1 december till 31 mars.

"Tar färre bilen minskar trängslen vid rusningstrafik, koldioxidutsläppen blir mindre och trycket på parkeringsplatserna i centrum blir lägre", skriver han.