Fritidsgårdarna Skogshaga och Fågelbäret lade ner i samband med kommunens hårda besparingar 2012. Kommunen samlade sina resurser till Mejeriet i centrum Det innebar att Mejeriet fick arbeta med ett större ålderspann.

– Då var det ett förslag från verksamheten. Mejeriet hade nyhetens behag, säger Harald Hjalmarsson (M), som var kommunalråd då.

Sedan dess har trycket ökat på Mejeriet. Fritidsgården har inte minst blivit en mötesplats för nyanlända ungdomar. Enligt politikerna har de yngsta ungdomarna kommit lite på undantag. Det är därför man tittat på alternativa mötesplatser.

Än finns inget färdigt förslag, men man talar inte om fullskaliga fritidsgårdar utan mötesplatser med wifi, lättare förtäring och enklare aktiviteter. Mötesplatserna föreslås läggas i anslutning till mellanstadieskolor i de södra och norra stadsdelarna. På så sätt hoppas man framförallt locka de yngre.

Politikerna i kommunstyrelsen tyckte att planerna lät intressanta, inte minst som ett sätt att skjuta på alkoholdebuten bland unga.