– Ibland ekar det väldigt mycket, och efter ungefär fem sekunder så kommer det ett fruktansvärt oljud som stör samtalet.

Lennart Andersson i Skedshult säger att den lösning som ersatte de gamla telefonledningarna i våras inte har fungerat som den ska. Värst enligt honom har varit bemötande från Telia.

Han berättar hur både han, och andra Skedshultsbor kopplats runt hos teleoperatören. Ringandet har ändå gett ett resultat. Det har varit en reparatör ute, men svaret blev nedslående:

– Han sade att det var inte fel på min telefon, men att det var fel på systemet.

Bengt Anckarman har också varit i kontakt med Telia. Han fick ett skriftligt svar där bolaget uppmanar alla som har problem att göra felanmälningar. Man erkänner att man har problem i Skedshult, däremot har man ingen lösning klar än.

– Själv har jag gått över helt till vanlig mobiltelefoni, säger Bengt Anckarman, som för övrigt är involverad i arbetet med att få fiber installerat på orten.

Både han och Lennart Andersson tycker att har Telia sålt en tjänst, borde man också kunna leverera den.

Telia kan inte ge något klart svar när de tekniska problemen för Lennart Andersson ska vara över.

– Det är ett tekniskt fel i kundens utrustning. Problemet är att det bara uppstår emellanåt, men våra tekniker arbetar med att försöka ringa in problemet. Vi har tagit hjälp av vår hårdvaruleverantör i arbetet, säger Roija Rafii, kommunikatör.

Hon säger att felsökningen har högsta prioritet hos Telia. Enligt de svar hon fått från teknikerna handlar det inte om att någon ort skulle vara särskilt utsatt.

– Vi har fått in några få felanmälningar, men de kommer från flera orter, säger Roija Rafii.