Det var i samband med att man skulle fastställa renhållningstaxan för 2018 som frågan väcktes. Liberalen Sverker Thorén förklarar varför han tycker att taket ska slopas:

– Det finns de som under ett år behöver besöka återvinningsgården oftare än så.

Han säger att kommuninvånarna redan betalar för verksamheten via renhållningstaxan. Dessutom ser han en miljöaspekt. Förhoppningsvis blir de olovliga skogstipparna färre om det blir enklare att bli av med skräp.

Kommunens renhållningstaxa föreslås vara oförändrad under 2018.