Hamnen i Gamleby har stolta anor. Enligt historiska källor har platsen varit hamn åtminstone sedan 800-talet. Åke Elgstrand, Gamlebybo och medlem i Moderaterna Norra Tjust berättar att en gång i tiden, innan hamnen på Lucerna byggdes, så kallades hamnen i Gamleby för Västerviks djuphamn.

– Det skeppades ut från sågverk och stenbrott i trakten. Sten gick till den italienska stenindustrin, berättar han.

Successivt har den industriella delen av verksamheten klingat av. I ett yttrande till den fördjupade översiktsplan som håller på att tas fram för Gamleby så trycker den lokala moderatföreningen på att hamnen ska fortsätta ta emot fraktbåtar:

"Skall vår generation avsluta den långa historien, nej", skriver man.

Hamnverksamhet är ju något som alltmer kommit att präglas av stordrift. Det finns de som ifrågasätter om Västerviks hamn är stor nog. Finns det en framtid för godstrafik till och från Gamleby hamn?

– Ja, svarar Åke Elgstrand.

Han tror att man får jobba för att hitta kunderna, men att Gamlebys läge en bit in i landet är en konkurrensfördel. Han menar också att en stor del av Östersjötrafiken bedrivs med förhållandevis små fartyg. Då kan även de små hamnarna vara ett alternativ.

Han är skeptisk till att omvandla hamnen till ett rekreationsområde.

– Vi har Folkparken. Gamleby är inte stort nog för två rekreationsområden.

Oavsett om det blir fortsatt frakttrafik eller inte är han bestämd på en punkt: Hamnen måste fortsättas att underhållas.

– Kommunen har gjort förtjänstfulla arbeten vid inre hamnen i Västervik. Man borde göra något liknande i Gamleby, säger Åke Elgstrand.