– Jo, det har tyvärr hänt, säger områdeschef Åsa Svensson som dock är noga med att betona att så inte längre är fallet.

Läget kom till hennes kännedom först när vi tog kontakt för att höra oss för efter att ett tips om situationen inkommit till redaktionen.

Det hela gäller den del av Korallen som innehåller 57 särskilda boenden. Här finns ett nytt kök där frukost, lunch och middag tillagas och serveras.

Dessutom finns ett gemensamhetskök. Här förvaras matvaror till mellanmål och fika. Åsa Svensson förklarar att omsorgspersonalen själv beställer de här varorna.

Det låter som att den nybyggda gemensamhetsdelen inte riktigt motsvarar behoven. Har man byggt ett för litet gemensamhetskök?

– Jag har förstått det som att personalen inledningsvis tyckte att förvaringsutrymmena var för små. Men det handlar nog om att man först hade svårt att hitta bra rutiner. Man gjorde helt enkelt för stora beställningar åt gången. Nu har man skapat ett arbetssätt som fungerar. Man får göra mindre beställningar men lite oftare, säger Åsa Svensson.