I november kom nyheten att Björn Ulvaeus, tillsammans med dottern Anna, skulle ta över Varmbadhuset på Strömsholmen. Samtidigt kom även beskedet att Slottsholmens ägare hade för avsikt att förverkliga planerna om ett flytande hotell, som det talades om i det ursprungliga exploateringsavtalet.

– Det blir cirka 35 rum i två plan och på det undre kan man ha båten förtöjd framför uteplatsen. Hela taket blir täckt med solceller och en sjövärmeanläggning monteras i botten av pontonen, skrev Björn Ulvaeus i ett pressmeddelande i samband med beskedet.

Planen var att hotellet skulle kombineras med en event- och servicebyggnad och invigas till sommaren 2019. I slutet av december lämnades bygglovsansökan in som rörde en tio meter hög byggnad i två våningsplan med sammanlagt 33 rum. 16 stycken på entréplanet och ytterligare 17 på det övre våningsplanet. Fasaden skulle bli i brunt trä av materialet Kebony ihop med klätt träspån. En som var glad när nyheten presenterades var kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S).

Artikelbild

| Akko Karlsson (MP), miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande.

– Det känns oerhört skönt. I sommar har vi sett vilken potential området har. Nu löper vi linan ut, sade han.

Under onsdagens sammanträde i miljö- och byggnadsnämnden valde en enig nämnd att bevilja bygglovet. Nämnden bedömer inte att nybyggnationen strider mot detaljplanens syfte. Man anser också att fastigheten bedöms ge en god helhetsverkan för området.

– Som ärendet är framställt så följer det detaljplanen. Det enda som nämnden diskuterade är att det inte finns så mycket parkeringsplatser, men det är samtidigt inte vårt bord, förklarar Akko Karlsson (MP), vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.