Förlängningen har blivit rikskänd i Uppdrag Granskning, men onsdagens beslut var odramatiskt.

Bland andra miljöpartiet har tidigare sagt att man är emot en kommunal satsning på flygtrafiken, men partiets ledamot i nämnden Akko Karlsson (MP) hade inga problem med att säga "ja".

– Det här handlar om ett miljötillstånd. Här ska man gå strikt enligt lagparagraferna, sedan kan jag ha en privat åsikt att det inte är lämpligt att lägga en flygplats intill en vattentäkt.

– Eller vice versa, skjuter Ingvar Ahlström (M) snabbt in.

Mycket av diskussionen kring tillståndet för flygplatsen har handlat just om närheten till Västerviks dricksvattentäkt sjön Hjorten. Därför handlar flera villkor om att minska risken för läckage av bränsle och kemikalier ut i naturen.

I dag sker 1500 – 1700 flygrörelser per år på flygplatsen. En flygrörelse kan vara en start eller en landning.

Efter förlängningen hoppas kommunen att det ska öka med 650 rörelser per år. I de villkor som godkänts av miljö- och byggnadsnämnden talar man fortfarande om 1700 flygrörelser. Det innebär att om trafiken skulle öka kraftigt måste kommunen göra en ny miljöanmälan.

Däremot kan större flygplan än tidigare få starta och landa på banan utan att ett nytt tillstånd måste sökas.

Något annat som kommit i fokus efter Uppdrag Gransknings sändning är att flygplatsen inte kommer att användas när det är riktigt vinterväder. Den kommer inte att vara öppen för ambulansflyg året runt. Skulle kommunen ändra sig, och införa avisning av plan på kemisk väg måste också miljöanmälan göras..

I arbetet har det även dykt upp frågetecken kring dagvattenhanteringen på den gamla delen av banan.

– Där har vi sagt att man måste komma in med en utredning av om det nuvarande systemet är tillräckligt. Man får ett år på sig, säger Ola Karlsson, förvaltningschef.

Den nya delen av banan har ett dagvattensystem där vattnet leds bort från Hjorten, i sydostlig riktning till Kvännaren.

Sammantaget gör miljö- och byggnadsförvaltningen att miljöriskerna inte ökar med den förlängda banan.

Visserligen ökar sannolikheten för en olycka om verksamheten på flygplatsen ökar, å andra sidan innebär förlängningen av banan att säkerheten ökar.