LÄS MER: Så mycket kostade granskningen

LÄS MER: Det avslöjade Uppdrag Granskning

Det var den 12 december som beslutet togs av kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl. Skälet till att en advokatbyrå kopplades in var att det framkommit saker under de intervjuer som SVT:s Uppdrag Granskning genomfört som man ville får närmare belyst.

Artikelbild

| Mariann Gustafsson (V).

Resten av kommunstyrelsen deltog inte i beslutet, utan det togs som ett delegationsbeslut. Kommunstyrelsens nästa sammanträde var satt till den 18 december. Den 15 december hölls en extrainsatt information över telefon.

Enligt kommunallagen kan ordförande ta beslut i frågor som är så brådskande att man inte kan vänta tills nästa sammanträde.

Vänsterpartisten Mariann Gustafsson förstår i dag inte varför det var så bråttom att man inte kunde vänta så att hela kommunstyrelsen kunde delta i beslutet.

– Granskningen kostade 123 000 kronor. När man läser delegationsordningen så finns det inget tak för hur dyrt ett ordförandebeslut får bli. Är det rimligt? skriver hon i en interpellation.

För snart två veckor sedan presenterades juristfirman Gärde och partners rapport. Bland annat fick Harald Hjalmarsson kritik för sin hantering av utlämnandet av mejl. Jurister tyckte också att det fanns tveksamheter kring en debattartikel som undertecknas av företrädare för näringslivet, men som författats av en kommunal tjänsteman.

Sista delen i granskningen sänds i SVT1 på onsdag klockan 20:00.