Förra veckan ställde sig Michael Andersson, ordförande för programrådet på Gamlebygymnasiet, frågandes kring varför verksamheten inte tillåts besöka kommunens högstadieskolor för att informera och locka nya elever. I en skrivelse till Västerviks kommun skrev programrådet att de besöker samtliga högstadieskolor i Hultsfred, Vimmerby, Kinda, Oskarshamn, Åtvidaberg, Valdemarsvik, men till hemkommunens högstadieskolor var de inte välkomna. Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef vid Västerviks kommun, svarade att inga gymnasieskolor, privata som kommunala, var välkomna till högstadieskolorna.

– Det är av den anledningen att väldigt många gymnasieskolor skulle komma och besöka. Vi måste behandla alla gymnasiekolor på samma sätt, sade Magnus Bengtsson.

Nu undrar Lena Persson, programråd vid Gamlebygymnasiet, varför kommunens högstadieelever enbart får åka till Västerviks gymnasium för studiebesök i årskurs åtta.

Artikelbild

| Grundskolechef Ewa Myhrén upplever inte att informationen är orättvist fördelad.

– Det är lite falskt när de säger att inga får besöka högstadieskolorna. Jag tycker inte att eleverna i Västerviks kommun får den information de skulle kunna få om Gamlebygymnasiet. Skjutsade man ut eleverna även till oss eller låter lärarna besöka skolorna så skulle man kunna informera mer om möjligheterna, säger hon.

– Det känns som att det är väldigt viktigt att eleverna får information om gymnasiet i Västervik. Men Gamlebygymnasiet är också viktigt för kommunen.

Ewa Myhrén, grundskolechef vid Västerviks kommun, menar att besöken inte har något med gymnasievalet att göra.

– Det är som en del i vår studie- och yrkesvägledning. Syftet är att få en bild av vilka arbeten som finns och det finns elever som gör sin praktik på ett gymnasieprogram. Vi vill att de ska få en bra bild, men det är inte något som är förberedande inför gymnasievalet. Det är därför det sker i årskurs åtta.

Artikelbild

Går eleverna miste om viktig information när de inte får åka till Gamlebygymnasiet?

– Våra studie- och yrkesvägledare är väldigt noggranna med att kartlägga varje elevs intresse och framtidsdrömmar. Det är ett föräldraansvar att se till att man får göra besök på gymnasieskolorna, det är inte vår sak att välja åt eleven.

Bidrar det här till en orättvis informationsfördelning mellan Gamlebygymnasiet och Västerviks gymnasium?

– Inte som jag har uppfattat det. Vägledningssamtalen ligger ett år senare än besöken.