När barn- och utbilningsnämnden höll presskonferens dök även en fråga som inte fanns med på dagordningen upp: Den senaste tidens oroligheter på gymnasiet. Skolledningen har satt in väktare efter uppgifter om motsättningar och risk för att bråk ska bryta ut. VT berättade på tisdagen att vakthållningen fortsätter veckan ut, och om de kostnader som det medför.

Skolchefen Magnus Bengtsson säger att alla utgifter som inte tydligt går till barnen och ungdomarna inte känns bra, men säger också att man måste garantera tryggheten i skolan. För att lösa problemet på lång sikt är inte enbart en fråga för skolan, enligt honom:

– Det är en fråga för hela samhället.

Artikelbild

| Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef.

Skolpolitikern Anette Torstensson säger att skolan med åren blivit allt bättre att samverka med andra i barn- och ungdomsfrågor.

– Att vi fick kunskap om de här motsättningarna beror ju på samverkan med andra, säger hon.

De konflikter som finns har hittills framförallt ägt rum utanför skoltid.