Personen i fråga ska mellan mars 2015 och maj 2018 ha sökt tillfällig föräldrapenning och fått ut ersättning som man inte haft rätt till.

Om den misstänkte döms för brottet blir hen återbetalningsskyldig. Sammanlagt rör det sig om en summa om drygt 130 000 kronor. Utöver återbetalningskravet kan påföljden bli villkorlig dom och/eller böter.