Tidigare i våras blev det offentligt att det nuvarande socialdemokratiska kommunalrådet Tomas Kronståhl kandiderade till riksdagen istället. Partiets nya förstanamn blev istället Dan Nilsson. Han berättar att han funderade länge på vad uppdraget skulle innebära innan han tackade ja.

– Jag fick ett stort stöd från partiet så jag tänkte att ”då kör vi.” Lite grann kände jag mig också färdig med det jag höll på med. Det var antingen att lägga av med politiken eller att ta nästa steg.

Kan du kort berätta för läsarna vem du är?

– Jag har jobbat fackligt ganska länge, inom handels. Det var väl där engagemanget började. Ett annat skäl var när vi fick barn, och man började ha funderingar kring hur saker som förskola fungerade. Det var då jag tog klivet in på allvar.

Sedan dess har Dan Nilsson hunnit med att sitta i kommunstyrelsen, socialnämnden och kommunfullmäktige. De senaste fyra åren har han varit kommunfullmäktiges ordförande.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Det får du fråga andra om, men jag tycker att det är viktigt att man lyssnar in, är ödmjuk och alltid har Västerviks bästa för ögonen.

Artikelbild

| Dan Nilsson från socialdemokraterna är tydlig: Han vill bli Västerviks nästa kommunalråd: "Jag tycker att man ska var ärlig mot väljarna."

Tomas Kronståhl siktar mot riksdagen, Angelica Katsanidou mot landstinget och Gunnar Jansson har meddelat att han inte fortsätter som barn- och utbildningsnämndens ordförande. Genomgår Socialdemokraterna i Västerviks kommun ett generationsskifte?

– Det kan man väl säga delvis. De som du nämner lämnar inte partiet även om de lämnar sina roller i Västerviks kommun. Jag är trygg med att vi har gjort ett bra arbete, och har bra människor att fylla på med.

Artikelbild

Välfärden, infrastrukturen och Bökensved. Där har ni tre utmaningar för kommande fyra år, enligt Dan Nilsson.

Redan nu är det känt att Marcus Fridlund är partiets kandidat till ordförandeskapet i barn- och utbildningsnämnden, och Saad Benatallah till socialnämnden.

– Jag tycker att det är viktigt att man går ut tidigt med både kommunalrådskandidat och ordföringar i de tunga nämnderna. Det ska inte komma som en chock för väljarna: ”Oj, blev det den personen?!”

Kan du peka ut tre utmaningar som ni behöver ta itu med?

– Infrastruktur är en rejäl utmaning här i Västervik. En klassisk socialdemokratisk fråga är att utveckla välfärden ännu mer. Den tredje, om man ska bli lite mer detaljerad, är att utveckla Bökensvedområdet och de enorma investeringar som vi har framför oss där med simhall och ishall.

Du var tidigare ordförande i Västerviks IK. Det finns stora behov i ishallen, samtidigt som det finns andra föreningar med stora behov. Hur ser strategin för ishallen ut för de kommande åren?

– Nu har vi tagit en vision för Bökensvedsområdet i stor politisk enighet i kommunfullmäktige. Där är simhallen prioriterad, personligen ser jag ishallen som nästa steg. Antingen ett nybygge eller en rejäl ombyggnation. Det är inte bara Västerviks IK som utnyttjar ishallen. Vi har ju till exempel en elitsatsande bandyklubb som tränar där. Det handlar inte bara om en arena för allsvensk ishockey utan mer isyta för träning.

Södra infarten ser ju ut att bli en stor valfråga – igen. Vad är din inställning?

– Jag nämnde ju infrastrukturen tidigare. Där tycker jag att en södra infart är oerhört viktig, men vi måste säkra delfinansiering, från Trafikverket och andra aktörer.

Hur mycket är det rimligt att kommunen går in med? Det har ju talats om 400–500 miljoner kronor.

– Vi ska ju gå in i åtskilliga förhandlingssituationer. Då vore det olyckligt att redan nu säga att vi går in med det här beloppet. Det får ge sig, och sedan fattas via politiska beslut. Vi måste få så mycket stöd som möjligt.

Flera oppositionspartier har talat om ett pressat läge i Västerviks välfärd med låga löner och stressig arbetsmiljö.

Vad är din bild av läget i välfärden i Västerviks kommun?

– Vi har en fantastiskt väl fungerande välfärd, men den behöver ständigt utvecklas. Vissa partier har sagt att vi har sparat och monterat ner i skolan. Under den tid vi har styrt i Västervik så har vi ökat budgeten med 151 miljoner kronor, och då är inte de riktade statsbidragen inräknade. Vi har gjort stora satsningar, men det kommer att behövas större satsningar. Den kanske största utmaningen är att rekrytera folk, även om vi klarat det bra jämfört med andra kommuner.

Hur tycker du att samarbetet i den röd-gröna majoriteten har fungerat?

– Det har varit ett gott samarbete, och vi har pratat om framtiden. Vi har inga problem att fortsätta med centerpartiet och miljöpartiet.

Se mer: I inslaget här intill kan du se hela intervjun med Dan Nilsson. Där kommenterar han bland annat vilka lärdomar som kan dras av Uppdrag Gransknings reportage, och berättar om sin tatuering.