För nästan exakt ett år sedan presenterades en idéskiss över hur Bökensvedsområdet i Västervik skulle kunna se ut i framtiden på kommunfullmäktige. Det talades om en helt ny stadsdel, och att genom att ta ett helhetsgrepp skulle man uppnå synergieffekter till exempel när det gäller energilösningar.

Vid fullmäktigemötet möttes av förslaget av stor entusiasm från alla politiska läger.

Sedan dess har det varit tyst – fram till i vår. Nu har framförallt frågan om Västervik IK:s behov av en ny arena vaknat till liv. Häromdagen skrev centerpartisten Conny Tyrberg i en debattartikel att han stod fast vid prioriteringen att det är en ny simhall som brådskar mest.

Artikelbild

| Den ideskiss som presenterades för två år sedan.

Moderaten Harald Hjalmarsson har hittills i debatten tryckt hårt på VIK:s uppgifter om att den gammalmodiga ishallen gör att klubben missar intäkter. Nu vill han istället trycka mer på helheten.

– Det har inte hänt så mycket på de här två åren. Det har bildats en styrgrupp, och nu rekryterar man en projektledare.

Hjalmarsson menar att det bråskar. Skälet är att två av de kanske största anläggningarna på området – simhallen och ishallen enligt expertis har nått sin tekniska livslängd. Han befarar att kommunen kan tvingas till dyra, akuta underhållsbeslut om man bara låter tiden gå:

– I dag betalar kommunen 16 miljoner kronor om året i hyror för anläggningarna på Bökensved. En simhall med samma mått som dagens, men med en ny betongkonstruktion skulle innebära kanske 10 miljoner kronor ytterligare en hyra. Omklädningsrummen vid ishallen är undermåliga. Ska de bytas ut blir det ytterligare några miljoner kronor om året i ytterligare hyror. Då är vi snart uppe i 30 miljoner kronor i hyra för ett område som inte är bättre än dagens – det har bara blivit lite nya ytskikt, säger han.

Artikelbild

Harald Hjalmarsson tycker att arbetet måste snabbas upp. Det finns en styrgrupp bildad för Bökensved. Just nu pågår rekrytering av en projektledare.

– Både styrgruppen och projektledaren måste få direktiv. Vad är det som ska göras? exemplifierar han.

Han vill också han in utomstående aktörer tidigt i arbetet.

– Det finns företag som har erfarenhet av att bygga liknande områden på andra håll i landet. Ett exempel är Växjö där man har en arenastad. Kommunen äger inte en enda fastighet.

Är privata aktörer bästa lösningen för kommunen? De vill väl ha kompensation i form av väl tilltagna hyror?

– Inget är gratis, men de kan komma in utifrån och se lösningar som kommunen inte ser. Ska en arena bara vara en ishall för VIK, eller kan man bygga för den för fler verksamheter?

Han tar verksamheten i Bryggaren som drivs i kommunal regi.

– Där görs ytor om till kontor. Det talar inte för att kommunen är den som bäst kan utveckla en verksamheten i arenan.

Kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) håller åtminstone delvis med att arbetet tagit tid:

– Som politiker vill man alltid att det ska gå snabbare.

Han säger att rekryteringen av en projektledare är i slutfasen.

– Vi behöver någon som håller ihop helheten. Det kommer att vara många aktörer inblandade: Kommunen, föreningar och förhoppningsvis privata aktörer som vill delta.

Där verkar det inte finnas någon motsättning mellan S och M. Privata bolag är inte bara välkomna, utan nödvändiga.

– Om kommunen skulle bekosta och bygga allt själv skulle det ta tid, säger Dan Nilsson (S), däremot tycker han att det är för tidigt att peka ut tänkbara företag som kan bli medaktörer.