– Det finns inget kränkande innehåll i texten eller något annat som gör att förslaget skulle bryta mot reglerna, säger Lidestam som tidigare själv varit politiskt aktiv i Moderaterna.

Hon menar att refuseringen i sig är ett tecken på minskad transparens i politiken.

I förslaget som har rubriken ”Ökad öppenhet. Lär känna dina politiker!” föreslår Lidestam att: ”kommunstyrelsens ledamöter, ledamöter i kommunfullmäktige och politiker i nämndpresidier ska presentera sina CV på kommunens hemsida, där utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet framgår”.

Artikelbild

| Magdalena Lidestam.

– På riksdagens hemsida hittar man den här informationen om samtliga folkvalda ledamöter. Varför skulle man inte kunna kräva tillgång till samma information i Västerviks kommun?, undrar hon retoriskt.

Enligt Elisabet Olsson, kanslichef på Västerviks kommun, var det en avvägningsfråga om förslaget skulle publiceras på kommunens hemsida eller ej.

– Vi ville stämma av med kommunfullmäktiges presidium som i sin tur beslutade att det inte skulle publiceras eftersom det inte bedömdes vara en fråga för våra politiska församlingar och kommunfullmäktige. Frågan bör i stället vara något för respektive parti att ta ställning till. Uppgifterna bör i så fall publiceras på partiernas egna respektive hemsidor.

– Men tack vare förslaget har kommunledningen beslutat att vi ska länka till partiernas hemsidor så att det blir enklare för medborgarna att hitta rätt, säger hon.

Men vad ska egentligen till för att ett e-förslag inte publiceras?

– Ibland är e-förslagen som inkommer snarare frågor som vi ganska enkelt och direkt kan svara på. Men i andra fall, när det handlar om faktiska förslag, tittar vi på om det är frågor som kommunstyrelsen eller nämnderna ska besluta om. Det vill säga om det är en fråga som överhuvudtaget ska tas vidare för politisk behandling eller om det finns andra vägar att gå.

I ett mejlsvar till Lidestam, från kommunens ledningskontor, förklaras att: ”E-förslagen kan handla om allt som ryms inom de verksamheter som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för.”

– Jag förstår fortfarande inte varför kommunfullmäktige inte skulle kunna ta beslut om detta, säger hon.

– Jag tycker att hanteringen av ärendet har varit under all kritik.