Statistik från skolverket visar att behörighet till gymnasieskolan har minskat med 13,8 procent i Västervik sedan läsåret 13/14. Det kan jämföras med en minskning på 5,2 procent i övriga Sverige på de kommunala skolorna.

– De nyanlända som kom under läsåren 15/16 var fler och hade mindre skolbakgrund i jämförelse med tidigare år. Vi har tyvärr inte hunnit ge dem den behörighet som krävdes på den korta tiden, säger Magnus Bengtsson, Barn- och utbildningschef i Västervik kommun.

Det är mellan läsåren 14/15 och 15/16 man kan se den största skillnaden i statistiken. Av de som gick ut nian våren 2016 hade en av fyra inte behörighet att gå vidare till gymnasiet. Det är 10 procent fler än våren 2015 och det blir snäppet värre bland de nior som gick ut 2017. Skillnaden är dessutom stor mellan kommunens olika skolor. På Ludvigborgsskolan i Västervik hade nästan 50 procent inte gymnasiebehörighet förra våren.

– Vi hade extremt många nyanlända elever det året och gjorde extra satsningar. Men flera av dem nådde ändå inte målen, främst i svenska och engelska. Det handlar mycket om vad man har med sig i ryggsäcken, vissa kan inte läsa och skriva när de kommer till Sverige, säger Caroline Ålund, rektor på Ludvigsborgsskolan.

De nyanlända eleverna får börja i en internationell klass där fokus läggs på att lära sig det svenska språket och elevens bakgrundskunskaper kartläggs. Det är olika hur länge en elev har behov av att gå i en internationell klass men ungefär ett år är vanligt innan man är redo att börja i en reguljär klass, enligt Caroline Ålund.

– Förra året hade vi två internationella klasser med cirka 20 elever i varje klass, det kan jämföras med de sju som går i klassen nu. Men sedan har vi flera nyanlända elever i de reguljära klasserna. Även där finns det mycket hjälp att få för alla våra elever som specialpedagoger och enskild resurs efter behov.

Behörigheten har minskat överlag även bland elever med svensk bakgrund. Magnus Bengtsson ser ändå positivt på framtiden.

– Vi kan se en svag nedgång gällande samtliga elever i årskurs nio de senaste åren, men vi ser också att det har vänt. Om vi ser till höstens mätning ser vi en liten ökning, följer det tidigare års mönster så kommer vi kunna se ännu en ökning till våren. Skolledningen och lärare gör ett jättejobb ute i kommunen.