En Blankaholmsbo har vänt sig till kommunen och uppmanat till en renovering och ombyggnation.

"Hallen värms upp av en gammal oljepanna som tickar pengar", skriver hon i ett medborgarförslag.

Kommunen håller med. I ett svar skriver man att man begärt in en offert för att se vad det skulle kosta att renovera och bygga om hallen – så att den även kan dubblera som samlingslokal. Förebilden är Överums ridhall.