Det är ett större område som berörs av skogsarbetet, närmare 50 hektar i närheten av Långrevsområdet, Lunnargatan och Gertrudsvik. Det är populära och centrala strövområden, berättar Kenth Fjällroth, som bland annat är skogsansvarig på Västervik miljö och energi.

Han är medveten om att all form av skogsarbete brukar väcka reaktioner från allmänheten och vill informera innan arbetet sätter igång.

Om ungefär en veckan börjar den manuella förröjningen, den som ska göra det enklare för skogsmaskinen att senare gallra. Om cirka två veckor börjar själva gallringen.

Artikelbild

| Skog. Lars Kåremyr, Erik Eklund, Lars Carlsson och Kenth Fjällroth berättar om den planerade gallringen i Västervik.

Det är Södra som genom entreprenörer kommer att vara ansvariga för arbete. Lars Carlsson är skogsinspektor och berättar varför man gallrar.

– Det vi är ute efter är att få en längre kontinuitet i skogen, den ska leva längre. Vi kommer att gallra och göra glesare mellan träden. Det kommer att göra trädkronorna grönare och större, de ska inte gå in i varandra. Det ska vara hållbart och vackert att titta på, säger han.

Kommunekologen Lars Kåremyr är också involverad.

– Det här är faktiskt ganska bra kantarellskogar och ett populärt skogsparti. Längre bort finns ett område med mycket orkidéer som vi ska behålla. För det handlar om att värna de naturvärden vi har, säger han.

Både björk och ek finns det ganska gott om. De kommer man att spara i så stor utsträckning som möjligt. Tall och gran är det man främst kommer att gallra bort.

– Och så kommer vi ha kvar en del högstubbar, för insekterna och fåglarnas skull. Vi måste sköta våra marker, och det är det som vi gör nu, säger Kenth Fjällroth.