Påfågelöga, citronfjäril och nässelfjäril är tre övervintrande fjärilsarter. De är klassiska vårfjärilar som kläcks ur sina puppor på hösten och övervintrar i fjärilsstadiet.

– De övervintrar i håligheter. I timmerhus fanns det väldigt fina platser för fjärilarna att övervintra på. Men precis som vildbina har de svårt att hitta platser att övervintra på, säger Markus Nord på Naturum.

Vårfjärilarna brukar synas flyga omkring när solen visar sig och det börjar bli lite varmare ute.

Artikelbild

| Veckans uppdrag i Vårjakten är att hitta dagfjärilar. Markus Nord på Naturum håller i en bok om fjärilar.

Var är det extra lätt att se fjärilar?

– De vaknar upp och letar efter mat. Runt tidiga vårblommor kan man hitta dem, säger Markus Nord.

Ett sätt att hjälpa fjärilar och andra insekter att överleva vintern är att bygga fjärilsholkar. En fjärilsholk har långsmala öppningar på framsidan som insekter kan krypa in i.

– Generellt sett finns det färre insekter i dag. Vi har ett problem i dagens samhälle med arter som försvinner och missgynnas. Det beror bland annat på att vi håller för rent i våra trädgårdar. Vi klipper bort blommor och tar bort exempelvis nässlor.

Artikelbild

| Veckans uppdrag i Vårjakten är att hitta dagfjärilar. Markus Nord på Naturum visar upp en fjärilsholk. I den kan fjärilar och andra insekter övervintra.

Markus Nord tipsar om att lämna ett litet hörn med nässlor i trädgården och inte klippa gräset kort hela tiden utan snarare spara lite blommor i gräsmattan.

– Många djur och insekter har behov av blommande nässlor.

Artikelbild

| Påfågelögat brukar kunna ses tidigt på våren.

Varför är det viktigt att gynna fjärilar?

– De pollinerar fruktträd och blommor. Utan insekter skulle vi inte ha någon frukt på träden. De har en otroligt viktig roll i naturen. Många saker som vi tar för givet skulle inte fungera utan dem.