Jan Karlsson, från Gamleby, är ventilationstekniker och arbetar sedan ett och ett halvt år tillbaka på Stockholmsbaserade företaget Akono. Det är ett av flera företag i Västervik som utför rengöring av imkanal; ventilationskanalen där matos från spisen sugs upp via köksfläkten och vidare ut ur huset.

– Imkanalen behöver rengöras med jämna mellanrum. Det fastnar matfett och smuts vilket ökar brandrisken. Det kan finnas andra saker också. Jag har hittat döda möss och fåglar, säger han.

Sedan 2004 är det husägaren som ansvarar för att imkanalen rengörs. Tidigare låg ansvaret på kommunen som såg till att rengöringen utfördes regelbundet.

Artikelbild

| Rengör. Jan Karlsson visar den smutsiga insidan på en löstagbar del som går från köksspisen till imkanalen. Det vill säga den lufttrumma som går från köksfläkten och ut ur huset.

– Staten beslutade att ta bort det ansvaret eftersom man ansåg att brandrisken inte var så stor att det skulle behöva ligga på kommunen, säger Roger Landelius specialisthandläggare och brandskyddsingenjör på Räddningstjänsten i Västervik.

Det är sotare och ventilationsentreprenörer som normalt arbetar med rengöring av ventilationskanaler. Men det finns inget krav på att arbetet ska utföras av en yrkesman. Inte heller hur ofta kanalen ska rengöras. Det beror på hur snabbt det samlas smuts och fett.

– Man kan göra rent själv om man har utrustning och kunskap, säger Roger Landelius.

Han poängterar att det kan vara en god idé att kontrollera med sitt försäkringsbolags villkor gällande imkanalens rengöring.

Artikelbild

| River. Borsten som används heter viska. Den snurrar med hjälp av en skruvdragare.

Hemma hos Eva Strömqvist i Västervik var det cirka sju år sedan som imkanalen rengjordes. Hon säger att det är många saker att tänka på som husägare och just det här känns viktigt för att minska brandrisken.

Jan Karlsson bär in en kraftig dammsugare och ett rensningsverktyg som består av en skruvdragare, en vajer med plasthölje och en rund borste. Han monterar loss imkanalen och för in borsten som med hjälp av skruvdragaren snurrar. Dammsugarmunstycket sticks också in och när borsten roterar sugs smutsen upp.

Artikelbild

| Ute. När borsten roterar sprutar smuts. Går det så görs arbete utomhus.

– Det är viktigt att stänga av fläkten på taket. Annars kan den skadas när borsten når ända upp.

Efter en stund är arbetet klart och imkanalen ren. Jan Karlsson påminner Ewa Strömqvist att rengöra spisfläktens filter ofta. Om det är smutsigt blir också imkanalen smutsig fortare.

Artikelbild

| Diska. Köksfläkt och filter ska man rengöra ofta.

– Hur ofta man ska rengöra imkanalen är svårt att säga men en tumregel är var fjärde år i ett hus med en familj som lagar mat varje dag. Är det matlagning där det används mycket olja kan man behöva rengöra oftare, säger Jan Karlsson.