Det hårda metalliska ljudet när grävskopans stålspetsar skrapar mot bergets granit ekar över järnvägsstationen i Överum. Dammet yr när lösa gruspartier rasar ner längs bergväggen där grävskopan far fram.

Under måndagen inleddes arbetet med att få ordning på den 250 meter långa sträcka där lösa klippblock förekommer. Området ligger mittemot järnvägsstationen vid Överums bruk. Sprickorna i berget har orsakats av is och växande rötter och blivit djupare med tiden.

– Folk har varit oroliga över att berget rör sig och att stenar har rasat ner i diket, säger Niclas Malm, projektledare vid Trafikverket.

Artikelbild

| Arbetsleder. Yrjö Piirainen har jobbat med berg i 41 år. Han leder arbetet med att säkra bergväggen vid Västra Edsvägen i Överum.

Bergväggen inspekterades för ungefär en månad sedan, och slutsatsen blev att en akut åtgärd var nödvändig för att se till att vägen nedanför är trafiksäker.

– Vi har märkt upp vart det är löst, säger Yrjö Piirainen, och pekar upp mot bergväggan där bokstaven L har tecknats i en skarpt gul färg på olika platser. Ett 50-tal block på fem olika områden längs bergväggen bedöms vara lösa.

– Är berget löst är det bara en tidsfråga innan det rasar ner och då måste man åtgärda, säger Yrjö Piirainen, som är geolog och arbetsledare vid Bergab.

Arbetet med bergväggen kommer att pågå i ungefär två veckor. Under tiden kan bilisterna få räkna med en del fördröjningar i framkomligheten längs den enfiliga vägen.

Artikelbild

| Översikt. Berget ses över för att se hur man bäst ska gå tillväga för att säkra lösa föremål.

– Vissa stopp får man räkna med under den här tiden. Men det är ganska korta stopp, som längst mellan fem och tio minuter. Vi kommer att ha signalvakter på plats som leder trafiken, säger Niclas Malm, på Trafikverket.

Buskar, björkar och sly som har tagit fäste längs den karga granitväggen röjs bort.

Artikelbild

| Leder trafiken. Flera signalvakter finns på plats och leder trafiken under arbetet. Det kan bli stopp på mellan fem och tio minuter de tillfällen då arbetet pågår som mest intensivt.

– Rötter har en enorm kraft och ska inte växa i sprickorna, förklarar Yrjö Piirainen.

Vägen nedanför skyddas med sprängmattor gjorda av gamla lastbilsdäck. Mattorna är till för att stenar och block som rasar ner inte ska studsa i väg och skada vägen, eller järnvägen, som löper längs med sträckan.

Artikelbild

| Planen. Vid en inspektion av bergväggen gjordes bedömningen att de lösa klippblocken omgående behövde tas om hand.

För att komma undan rasrisken kommer vissa stenblock att stabiliseras och skruvas fast i berget med hjälp av långa bultar, medan andra i stället kommer att spräckas bort.

– Att borra hål och spräcka sönder berget i mindre bitar är ett mer kontrollerat sätt att ta ner block än att spränga, förklarar Yrjö Piirainen.