Man har sökt 5 000 kronor i bidrag från kommunen. På ideell basis vill man röja och klippa i omgivningarna. Man vill så in gräs och plantera blommor och buskar.

Arbetet ska utföras sommaren 2018.